Política de privacitat

 

1. Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament de les dades personals recollides mitjançant aquesta plataforma és ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A. (onRed), amb domicili al carrer Norias, 92, edifici B, planta 0 – 28221, Majadahonda (Madrid), i amb NIF A-87190542. Si té cap dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot contactar amb el responsable per mitjà del correu electrònic rgpd@onredreparaciones.es o bé mitjançant correu postal a l’adreça anteriorment indicada.

onRed forma part del Grup Mutua Propietarios (Grup MP), per la qual cosa l’informem que per a alguns serveis o tractaments identificats en aquesta Política de Privacitat les societats següents del Grup MP poden passar a ser responsables:

 • Best Technologies for Buildings, SL (d’ara endavant, SENSEDI), amb CIF B65670861.
 • Fundació Mutua de Propietarios, amb CIF G-67133942.
 • Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija (d’ara endavant, MP), amb CIF G-08171332.

2. Amb quina finalitat es tractaran les seves dades personals i quina és la base que en legitima el tractament?

A onRed tractem les dades personals que ens faciliti i les que derivin de la seva relació amb nosaltres amb les finalitats següents:

 1. Formulari de contacte: les seves dades es tractaran per respondre a les consultes que es duguin a terme i tramitar-les de la millor manera possible. La base que legitima aquest tractament és l’interès legítim de les parts implicades per respondre a la seva petició.
 1. Treballar amb nosaltres: les seves dades es tractaran per gestionar processos de selecció de personal. La base que legitima el tractament és l’aplicació a la seva petició en enviar el currículum de mesures precontractuals o la intenció de concloure un contracte.

Així mateix, en cas que ho consenti expressament i es consideri que la seva posició podria encaixar més en una vacant d’una societat del Grup MP, les seves dades es comunicaran a aquestes empreses perquè puguin valorar la seva candidatura.

3. Quant de temps conservarem les seves dades?

onRed conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per preservar-ne el valor legal i durant el període previst en què pugui derivar-se qualsevol responsabilitat del tractament de les dades personals, és a dir, mentre perduri el termini de prescripció legal.

4. Les seves dades es comuniquen a tercers?

Les seves dades personals es comunicaran a tercers quan resulti estrictament necessari per complir una obligació legal o per a la tramitació de procediments judicials, en cas que sigui procedent.

Així mateix, per poder tractar les seves dades personals, requerim el suport de proveïdors de serveis. Aquests tercers poden consultar les seves dades i actuen en nom i per compte de onRed, segueixen les nostres instruccions i en cap cas no disposen de les seves dades per a finalitats pròpies.

Si bé la majoria dels nostres proveïdors fan el tractament de dades personals dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), l’informem que, en casos excepcionals, poden tractar les seves dades proveïdors de serveis situats a països fora de l’EEE. En aquests casos excepcionals, onRed assegura que únicament contracta proveïdors situats a països que la Comissió Europea ha declarat que garanteixen un nivell de protecció adequat o, a falta d’aquesta decisió d’adequació, sempre que aquests proveïdors ofereixin les garanties adequades com s’exigeix a la normativa d’aplicació (a tall d’exemple, normes corporatives vinculants que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea o la subscripció de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió).

5. Quins són els seus drets?

A continuació, s’enumeren els drets que poden exercir els interessats:

 • Dret d’accés: consultar quines dades personals tenim sobre vostè.
 • Dret de rectificació: modificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes o incompletes.
 • Dret d’oposició: sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.
 • Dret de supressió: sol·licitar que eliminem les seves dades personals.
 • Dret de limitació: sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: sol·licitar que li lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre vostè.

A més, pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defensar els seus drets per mitjà del lloc web https://www.aepd.es.

Per exercir aquests drets, només cal que enviï una comunicació a onRed per correu electrònic a l’adreça rgpd@onredreparaciones.es o bé mitjançant correu postal al carrer Norias, 92, edifici B, planta 0 – 28221, Majadahonda (Madrid).

6. Canvis o modificacions de la nostra Política de Privacitat

Podrem revisar aquesta Política de Privacitat oportunament i publicar la versió més actualitzada al nostre lloc web. L’informarem en cas que els seus drets resultin apreciablement afectats a conseqüència d’una revisió.