Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa l’Usuari que el titular del lloc web www.onredreparaciones.es (d’ara endavant, el Lloc Web) és ON RED ASISTENCIA Y REPARACIONES, S.A. (onRed), les dades d’identificació del qual són les següents:

  • Domicili social: carrer Norias, 92, edifici B, planta 0 – 28221, Majadahonda (Madrid).
  • NIF: A87190542
  • Dades del registre: Registre Mercantil de Madrid, tom 33087, foli 81, S 8, full M-595516 i Inscripció 1.

L’expressió Usuari comprèn qualsevol persona que accedeixi al Lloc Web, sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

1. Accés i funcionament del Lloc Web

L’Avís Legal i Condicions d’Ús regulen l’accés i ús dels usuaris al Lloc Web i té per objecte oferir la possibilitat de consultar informació sobre l’empresa, les seves dades de contacte, productes i serveis, tarifes, ofertes comercials i localització – Un apartat de contacte per fer consultes i facilitar les seves dades de caràcter personal – Enllaços per accedir a xarxes socials (d’ara endavant els Serveis). L’accés és gratuït.

2. Ús del Lloc Web

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i queda obligat a:

facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els formularis i mantenir-les actualitzades cada cop que faci ús del Lloc Web,

  • no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic,
  • no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent,
  • no provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web, dels proveïdors de onRed o de terceres persones, ni introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui provocar els danys esmentats més amunt,
  • no fer servir els continguts del Lloc Web ni la seva informació per remetre publicitat o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, i
  • no intentar consultar ni, si escau, usar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris ni modificar o manipular els seus missatges.

onRed es reserva el dret de fer sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al seu Lloc Web, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin per mitjà del Lloc Web com la forma en què aquests continguts i serveis apareguin presentats o localitzats al seu Lloc Web. Per això recomanem que l’Usuari hi accedeixi i el llegeixi periòdicament.

3. Responsabilitats

a) Responsabilitat per l’ús del Lloc Web: l’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús del Lloc Web, i onRed queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’Usuari.

onRed ha d’aplicar tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Lloc Web. No obstant això, onRed no assumeix cap garantia en relació amb la presència d’errors, possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles per mitjà d’aquest Lloc Web.

L’Usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra onRed i basada en l’ús del Lloc Web per l’Usuari. Si escau, l’Usuari ha d’assumir les despeses, costos i indemnitzacions que siguin causats a onRed amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament del Lloc Web: onRed exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també se n’exclou qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de retards o blocatges en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control de onRed. onRed està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: onRed no es fa responsable, tret dels casos en què la llei hi obligui, dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que es faci sobre els textos i/o fotografies que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual que pertanyin a tercers sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament l’autorització necessària dels seus titulars per dur a terme l’ús que en fa o en pretén fer.

D’altra banda, onRed no es fa responsable de la informació enviada per l’Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptible d’indemnització. En el moment que onRed tingui coneixement efectiu que allotja dades com les referides anteriorment, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o impedir-hi l’accés.

En tot cas, per interposar una reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions d’aquest Lloc Web, pot fer-ho adreçant-se a onRed per mitjà de les adreces de contacte indicades en el Lloc Web.

4. Enllaços de tercers

a) Web enllaçant: els tercers que tinguin la intenció d’incloure al seu web un enllaç d’aquest Lloc Web han de complir la legislació vigent i no hi poden allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il·lícits. En cap cas onRed no es fa responsable del contingut del lloc web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els seus continguts. En cas que el Lloc Web enllaçant incompleixi cap dels aspectes anteriors, està obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçat: s’hi poden incloure enllaços de llocs web de tercers que permetin a l’Usuari accedir-hi. No obstant això, onRed no es fa responsable del contingut d’aquests llocs web enllaçats, sinó que és l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que hi accedeixi. Aquest Avís Legal i Condicions d’Ús es refereixen únicament a aquest web i als continguts de onRed, i no s’aplica als enllaços o als llocs web de tercers accessibles per mitjà del Lloc Web.

Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, comercialització ni cap relació entre onRed i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

5. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts del Lloc Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de onRed i, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i la resta d’elements que apareixen al Lloc Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus que hi hagi al web estan protegits per la llei.

onRed no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Lloc Web i els serveis que s’hi ofereixen.

Per això l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment de tot o d’una part dels continguts d’aquest Lloc Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de onRed o del titular d’aquests drets.

6. Publicitat

En el web hi poden allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per incloure-l’hi compleix les lleis aplicables en cada cas.

onRed no és responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris que s’hi han inserit, poden posar-se en contacte amb onRed usant els mitjans indicats a l’inici.

7. Tractament de Dades Personals i galetes

Per conèixer el tractament que onRed durà a terme de les dades personals que tracti per mitjà d’aquest Lloc Web, pot consultar la Política de Privacitat. Li preguem que llegeixi atentament aquest text legal abans d’usar el Lloc Web. Respecte a l’ús de galetes o tecnologies similars mitjançant aquest Lloc Web, pot dirigir-se a la Política de galetes.

8. Legislació aplicable

Aquest Avís Legal i Condicions d’Ús es regeixen i s’han d’interpretar de conformitat amb la legislació espanyola.

La resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés al Lloc Web se sotmet als jutjats o tribunals pertinents del domicili de l’Usuari.

onRed perseguirà l’incompliment d’aquest Avís Legal i Condicions d’Ús, així com qualsevol utilització indeguda del Lloc Web, i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.