La teva xarxa de reparacions sempre N

La nostra àmplia xarxa de professionals especialitzats, els equips de tramitació de referència i el desenvolupament d’aplicacions innovadores ens permeten cobrir totes les necessitats dels nostres clients de manera àgil i eficient.

Més informació sobre les nostres senyes d'identitat

01.
Àmplia xarxa de reparadors especialistes

02.
Activem la teva xarxa d’assistència en temps rècord

03.
Contamos con tecnología propiaDisposem de tecnologia pròpia

04.
Control de qualitat rigorós i millora permanent

01

Àmplia xarxa de
reparadors especialistes

Disposem d’una extensa xarxa d’assistència i reparacions, amb més de 1.500 professionals de tots els àmbits d’especialització que presten servei a tot l’Estat espanyol.

Aquesta xarxa es compon majoritàriament de professionals autònoms (82 %) que ens trien perquè som “el millor lloc per treballar” gràcies al nostre compromís i flexibilitat per oferir el millor servei. D’aquesta manera, els nostres clients disposen d’una àmplia xarxa d’experts sempre a la seva disposició per cobrir totes les seves necessitats.

Això ens permet:

 • Tenir un gran control dels professionals i del servei prestat.
 • Oferir alta disponibilitat i independència de gestió.
 • Respondre més ràpidament en situacions extraordinàries gràcies a la gran flexibilitat de l’equip de col·laboradors.
 • Assignar el servei per mitjà d’un algorisme propi que, partint de factors com ara dades de qualitat, especialitat, disponibilitat i costos, tria el millor professional per dur a terme al servei.
 • Gestionar les urgències amb agilitat: les urgències s’atenen abans de 3 h i abans de 2 h a poblacions amb més de 100.000 habitants.
 • Oferir un servei estàndard eficient: facilitem una visita abans de 24 h.

Més de

200.000

serveis al 2021

Més de

150

empleats

Més de

1.500

professionals

Menys de

3 h

visites urgents

Menys de

48 h

visites no urgents

Menys de

12 h

contacte no urgent

02

Activem la teva xarxa
d'assistència en temps rècord

Sabem que, en una reparació, cada minut compta. És per això que tenim un compromís ferm amb la puntualitat i la velocitat de resposta.

Atenem visites urgents abans de 3h:
Gràcies a la nostra àmplia xarxa de reparadors, podem resoldre les incidències dels nostres clients en temps rècord. El nostre centre d’atenció telefònica i els equips d’assistència de referència atenen la teva petició i cerquen el professional més ben qualificat de la nostra xarxa de professionals disponibles. Això ens permet oferir una resposta ràpida i eficient a l’altura de les necessitats del client.

A més, les visites no urgents s’atenen abans de 48 h i proporcionen un alt grau de satisfacció.

Els nostres serveis de tramitació estan a la teva disposició i donem resposta als contactes no urgents abans de 12h.

L'agilitat i l'eficiència són les nostres senyes d'identitat.

03

Disposem de
tecnologia pròpia

La nostra experiència en el sector de l’assistència i reparacions ens ha permès innovar en el desenvolupament de tecnologies pròpies que permeten fer un seguiment i gestionar el servei d’una manera més eficient i àgil.

Aplicacions pròpies

Les nostres aplicacions cobreixen les necessitats dels diversos actors implicats en el procés per fer un seguiment precís de tot el servei. Des d’aplicacions desenvolupades per oferir informació al client final fins al control dels professionals, oferim un servei de 360º per cobrir totes les necessitats dels nostres clients.

CRONOS:

CRM que permet fer una gestió integral del sinistre i les reparacions i ofereix una visió completa de tot l’historial de les intervencions que s’han dut a terme.

CRONOSP:

Per a professionals. Disponible per a qualsevol dispositiu, permet recollir informació en temps real (documents, esdeveniments, etc.) i elaborar automàticament albarans amb la firma del client.

CRONOST:

Aplicació per gestionar i tancar les cites del professional amb el client i per confirmar que el sinistre s’ha resolt dins el termini i d’una manera adequada.

WEB DE CONSULTAS:

Accés directe de la companyia client (amb un aspecte-i-sensació semblant) o mediadors amb la finalitat de conèixer l’estat de resolució del servei amb diversos paràmetres de consulta seleccionables.

1ToK:

Aplicació que, en cas d’emergència, ofereix al client la possibilitat de sol·licitar una trucada de l’equip d’onRed simplement prement un botó.

OMNICANALITAT:

Gestió d’esdeveniments per mitjà de VoiceBot amb els nostres professionals, videotramitació per detectar més bé els problemes, comunicació mitjançant WhatsApp, etc.

Aplicació per a comunitats de propietaris

Apostem per la innovació en la gestió de sinistres i reparacions en comunitats de propietaris. Per això hem desenvolupat una aplicació pròpia que s’adapta a les necessitats dels nostres clients. Aquesta aplicació permet tenir més control durant tot el procés de gestió de la incidència i presenta la informació afegida per nivells amb l’objectiu de facilitar la gestió del sinistre, l’arxivament de la documentació corresponent, les valoracions, etc.

Quines funcions inclou l'aplicació?

 • Informa els perjudicats, administradors o mediadors per SMS o correu electrònic.
 • Ofereix als professionals especialitzats en comunitats una eina completa de gestió i seguiment.
 • Permet una gran coordinació entre l’equip de tramitació i una comunicació més eficient amb totes les persones que intervenen en el servei.

04

Control de qualitat rigorós
i millora permanent

Disposem d’un rigorós control de la qualitat del nostre servei gràcies a un sistema que combina auditories presencials de cada servei fetes per entitats especialistes externes amb un programa d’enquestes de satisfacció que fem als nostres clients perquè ens facin saber com ha estat la seva experiència amb nosaltres.

Control de qualitat del servei amb el nostre centre d'atenció telefònica

El nostre centre d’atenció telefònica i els equips de tramitació de referència fan un seguiment constant de les incidències per garantir el compliment de tots els terminis i assegurar la màxima qualitat del servei.
 • Control del compliment de la cita de cada professional: visita inicial i verificació de l’avaria i dels danys en la primera visita.
 • Control de l’estat de tots els processos i del seu compliment en matèria de temps i qualitat.
 • Control de qualitat per mitjà d’un equip independent i validació telefònica per identificar possibles problemàtiques abans del tancament definitiu.

Control de xarxa i pla de millora permanent

Fem revisions periòdiques de totes les fases i proveïdors del servei per controlar-ne l’execució i comprovar que compleixen els estàndards de qualitat d’onRed.
 • Revisió diària d’incidències amb tot l’equip de xarxa.
 • Trasllat d’incidències als professionals corresponents, que en faran un seguiment.
 • Accions correctores en cas d’incidències recurrents.
 • Garantia de dotze mesos.